Видео

Кръгла маса Съвременни семейства и разрешаване на конфликти

Ден 2 (27.09.2022)

Кръгла маса Съвременни семейства и разрешаване на конфликти

Ден 1 (26.09.2022)

Как протича процедурата по семейна медиация?

Детето чува всичко

Семейна медиация в действие