ЦАРСК предлага и услуги по консултиране на родители, на които привременно или трайно е определено упражняването на родителски права върху детето. Експертите на ЦАРСК поставят особен фокус върху необходимостта родителят да предотвратява активно възникването на крайно негативния за детската психика т.нар. синдром на родителското отчуждение.