Кръгла маса под наслов „Съвременни български семейства и разрешаване на конфликти"

Сдружение медиация и управление на спорове съвместно с Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) и Фондация „Ресурсен център Билитис Bilitis Foundation имаме удоволствието да Ви поканим на организираната по проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“ кръгла маса под наслов „Съвременни български семейства и разрешаване на конфликти“.

ℹ️ Кръглата маса ще се проведе в рамките на два дни (26.09 и 27.09), между 10:00 – 12:15 ч. в сградата на Българската търговско-промишлена палата – ул. „Искър“ № 9. Освен изявени български медиатори, като панелисти на събитието ще участват и чуждестранни специалисти в сферата.

Основни теми на кръглата маса ще бъдат установените предизвикателства пред задължителната медиация, необходимостта от правна уредба на практикуващите като „семеен медиатор“ лица и визията за работата на специализиран център.

⚠️ Вашето участие е важно за нас. Молим да заявите вашата предварителна регистрация в следната гугъл форма: https://forms.gle/xGKuz7Cj8qF1anJ49

? ПРОГРАМА ?

Първи ден на кръглата маса (26.09)

10:00 – 10:10 Откриване на кръглата маса

10:10 – 10:50 Предизвикателства пред развитието на задължителната медиация в България в контекста на семейното правосъдие (панел с 3-ма лектори)

10 минутна кафе-пауза

11:00 – 11:40 Компетенции на семейния медиатор. Необходимост от допълнителна правна уредба на професията „семеен медиатор“

11:40 – 12:00 Специфики на медиацията в решаването на различни спорове от семейния свят

12:00 – 12:15 Дискусия и заключение на ден 1

Втори ден на кръглата маса (27.09)

10:00 – 10:20 Представяне на Центъра за алтернативно решаване на семейни конфликти (semeistva.com). Начин на функциониране и предлагани услуги. Как да се включите в работата му?

10:20 – 11:00 Добри чуждестранни практики за решаване на семейни конфликти и тяхно потенциално приложение в България

10 минутна кафе-пауза

11:00 – 11:30 Задължителната семейна медиация в контекста на домашно насилие. Скринингови механизми за определяне допустимост на процедурата при риск от насилие. Поведение на медиатора в случай на обосновани предположения за наличие на домашно насилие.

11:30 – 11:40 Дискусия

11:40 – 12:00 Медиация между родител и дете – различния поглед

12:00 – 12:15 Заключение и обобщение на дискутираното по време на кръглата маса

_

Кръглата маса се провежда в рамките на проекта „Децата на фокус в разнообразните семейства“. Проект № ACF 913 се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП

“ style=“width: 100%;“>

Сдружение медиация и управление на спорове съвместно с Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) и Фондация „Ресурсен център Билитис Bilitis Foundation имаме удоволствието да Ви поканим на организираната по проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“ кръгла маса под наслов „Съвременни български семейства и разрешаване на конфликти“.

ℹ️ Кръглата маса ще се проведе в рамките на два дни (26.09 и 27.09), между 10:00 – 12:15 ч. в сградата на Българската търговско-промишлена палата – ул. „Искър“ № 9. Освен изявени български медиатори, като панелисти на събитието ще участват и чуждестранни специалисти в сферата.

Основни теми на кръглата маса ще бъдат установените предизвикателства пред задължителната медиация, необходимостта от правна уредба на практикуващите като „семеен медиатор“ лица и визията за работата на специализиран център.

⚠️ Вашето участие е важно за нас. Молим да заявите вашата предварителна регистрация в следната гугъл форма: https://forms.gle/xGKuz7Cj8qF1anJ49

? ПРОГРАМА ?

Първи ден на кръглата маса (26.09)

10:00 – 10:10 Откриване на кръглата маса

10:10 – 10:50 Предизвикателства пред развитието на задължителната медиация в България в контекста на семейното правосъдие (панел с 3-ма лектори)

10 минутна кафе-пауза

11:00 – 11:40 Компетенции на семейния медиатор. Необходимост от допълнителна правна уредба на професията „семеен медиатор“

11:40 – 12:00 Специфики на медиацията в решаването на различни спорове от семейния свят

12:00 – 12:15 Дискусия и заключение на ден 1

Втори ден на кръглата маса (27.09)

10:00 – 10:20 Представяне на Центъра за алтернативно решаване на семейни конфликти (semeistva.com). Начин на функциониране и предлагани услуги. Как да се включите в работата му?

10:20 – 11:00 Добри чуждестранни практики за решаване на семейни конфликти и тяхно потенциално приложение в България

10 минутна кафе-пауза

11:00 – 11:30 Задължителната семейна медиация в контекста на домашно насилие. Скринингови механизми за определяне допустимост на процедурата при риск от насилие. Поведение на медиатора в случай на обосновани предположения за наличие на домашно насилие.

11:30 – 11:40 Дискусия

11:40 – 12:00 Медиация между родител и дете – различния поглед

12:00 – 12:15 Заключение и обобщение на дискутираното по време на кръглата маса

_

Кръглата маса се провежда в рамките на проекта „Децата на фокус в разнообразните семейства“. Проект № ACF 913 се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП