Медиацията подпомага родителите да постигнат решение на родителски конфликт като позволява осигуряването на най-добрия интерес на детето. Процедурата е подходяща за всякакви спорове между родители, независимо дали са в брак или не, дали живеят заедно или разделени, дали имат спор относно родителските права или в кое училище да запишат детето си.