Медиацията в Центъра ни може да Ви подпомогне в намирането на решение по въпрос относно наследство или спор с друг член на семейството относно общата ви собственост. За целта медиатор от екипа ни ще идентифицира на първо място всички членове на семейството, които следва да бъдат изслушани, впоследствие ще обследва съвместно с вас нуждите им и възможните решения, които максимално да работят за вас.

В резултат на дискусиите ще бъдат генерирани възможни решения, между които да бъде обсъдено най-доброто възможно такова. Медиаторът от Центъра ни ще Ви помогне да се обедините около едно решение, а в случай, че такова е невъзможно – да постигнете по-дълбоко разбиране за причините за това.