Следва да знаете, че медиацията е пригодна и към случаи, при които няма траен разрив в отношенията между страните, а единствено нерешим спор относно конкретен въпрос от ежедневен характер. Тя е полезна и в случаи на притеснения относно задълбочаващи се проблеми в комуникацията между страните, във взаимното разбиране и дължимото помежду им уважение. Ценно е да се инициира медиация вкл. при случаи на съвсем леки форми на домашно насилие (като напр. умерен случай на използване на негативно емоционално въздействие върху другия). Експертите на ЦАРСК са готови да Ви помогнат в подобни казуси.

В случай обаче, че Вашият казус касае по-сериозен случай на насилствено или травматично въздействие от страна на Ваш близък, то медиацията не е препоръчителна и категорично следва незабавно да потърсите закрила.