Медиаторът подпомага съпрузите да проведат структуриран диалог относно своите взаимоотношения, тяхното прекратяване и последиците от това. Медиаторът не взема решения, не предлага такива и не решава от Ваше име. Решението изцяло остава във Ваши ръце и Вие определяте какво то да съдържа. Целият процес пък е изцяло поверителен и споделеното в него не може да бъде ползвано за други цели. В медиацията се обсъжда всичко, което двамата съпрузи намират за важно.

За да постигнете развод по взаимно съгласие обаче задължително съгласие следва да сте постигнали относно общите децата, отношенията с тях и издръжката им; семейното жилище; общото имущество; фамилното име след брака. Разводът ще бъде финализиран след депозиране на така оформеното Ваше решение в писмена форма и потвърждаването му от Вас пред районен съд по Ваш избор.

При нас ще намерите медиатор, който би могъл да Ви съдейства и да Ви подпомогне да уредите извънсъдебно достойното прекратяване на брака си. В случай на успешно постигнато съгласие, ангажираните в ЦАРСК юристи и адвокати ще Ви съдействат допълнително при изготвянето на споразумение за развод по взаимно съгласие, което да бъде представено в съда за одобрение.