Медиацията подпомога родителите и при спор относно пътуването на дете извън страната – независимо дали за екскурзия, почивка, посещение на близки и роднини, обучение, лечение и пр. В тези процедури медиаторът изслушва родителите, важното за тях и за детето и им съдейства в генерирането на възможни решения на неразбирателството. Целта е намирането на решение, което да отразява нуждите както на родителите, така и на детето, като паралелно с това спести на страните скъпи и дълги съдебни производства.

Медиаторите ни могат да Ви помогнат като влязат в диалог с другия родител и при съгласие от негова страна да осъществят процедурата, с цел постигнете консенсус относно най-добрия избор за детето в конкретната ситуация.