Медиаторите от ЦАРСК могат да фасилитират диалога с партньора Ви / с член на Вашето семейство относно бизнес въпроси и имуществени казуси от всякакъв порядък.

Медиаторът ще положи усилия за това прекомерната емоционалност, взаимните обвинения и нападки в комуникацията Ви с Вашия близък да отстъпят място на рационален диалог относно Вашите конкретни бизнес, респ. имуществени интереси в краткосрочен и дългосрочен план и пр. въпроси, свързани с отношенията помежду Ви.