Правният отдел на ЦАРСК обединява юристи и адвокати, специализирани в: гражданско, семейно и наследствено право; деликтно право; антидискриминационно право; защита от домашно насилие; права на човека. Обърнете се към ЦАРСК, за да получите квалифицирана експертна помощ по своя юридически въпрос от семейната сфера.