Политика за поверителност и защита на личните данни на сайта semeistva.com

Политиката за поверителност и защита на личните данни на уебсайта Semeistva.com (наричан по-долу „Уебсайта“) представя информация какви лични данни и за какви цели Уебсайтът ги събира, как ги обработва и кои са мерките за тяхната защита. Целта на настоящия документ е също така да посочи и изясни Вашите права като физически лица, чиито лични данни се обработват.

Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове“, сдружение „Професионална асоциация на медиаторите в България“ и фондация „Ресурсен Център Билитис“, които притежават и управляват Уебсайта, предприема всички необходими действия, за да гарантира, че са спазени всички принципи за обработка на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, известен също като Общ регламент за защита на данните (наричан по-долу „ОРЗД“).

ПРИТЕЖАТЕЛ НА УЕБСАЙТА

Уебсайтът semeistva.com принадлежи на Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС), с ЕИК: 205377142, Фондация Ресурсен център Билитис, с ЕИК: 131221510 и Сдружение „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ), с ЕИК: 175179283 („ние“, „наш“, „нас“). Чрез него се предоставят услугите на Центъра за алтернативно решаване на семейни конфликти, които целят изграждането на устойчиви подходи за постигане благополучието на семейства, намиращи се в криза.

Чрез Уебсайта Ние се явяваме администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, пара. 7 от ОРЗД по отношение на предоставяните от Вас лични данни. В това си качество и съгласно приложимото законодателство ще събираме, обработваме и ползваме за целите по-долу личните данни, предоставени от Вас всеки пък когато достъпите Уебсайта.

В случай че искате да се свържете с нас или имате допълнителни въпроси, можете да използвате данните за контакт, посочени в раздел IV по-долу.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Лични данни“ е всяка информация, на база на която едно лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко. В това се включват вашите имена, ЕГН, домашен адрес, IP идентификатор, имейл адрес, номер на карта за самоличност и др.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

Уебсайтът има единствено за цел да Ви информира и да Ви подпомогне в решаването на семейник конфликти. Той оперира единствено с данните, които Вие доброволно ни предоставите и тези, предоставени посредством „Бисквитките“ (cookies) на Уебсайта. “Бисквитките” (cookies) са малки текстови файлове, които автоматично се запаметяват в паметта на устройството Ви, а някои от тях автоматично се изтриват след употреба. Други се запазват, за да Ви разпознаят при следващото Ви посещение. Чрез Бисквитките Уебсайтът събира следните Ваши лични данни: данни за местоположение; идентификатор на устройството; операционна система и съответната ѝ версия; време на достъп; конфигурационни настройки; информация за интернет връзка („IP адрес“), разглеждани страници и др.

Можете да изключите определени видове „бисквитки“ по всяко едно време чрез плъгина на Уебсайта или влизайки в Настройки от Вашия браузър.

В Уебсайта има молба и въпросник за ползване на конкретна услуга, чието попълване е задължително в случай че желаете да ползвате услугите ни. Предоставените от Вас по този начин лични данни ще бъдат третирани единствено за целите на предоставяне на тази услуга, без да бъдат разкривани или прехвърляни на трети лица.

ЦЕЛИ ЗА КОИТО ПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Целите, за които ползваме събраните посредством Бисквитките лични данни, са:

Подобряване на Уебсайта спрямо Вашето потребителско преживяване и корекция на текстове, категории или функционалности при нужда, отстраняване на грешки и неудобства;

Анализ на потребителите – Кампанията за скрининга на рака на дебелото черво е свързана с определена възрастова категория, която целим, затова и следва да отчетем резултата от получените данни, което ще се проследи посредством Google Analytics;

Ремаркетинг – потребителите, които ползват сайта, може да попаднат на реклами за него впоследствие, включително в Google и Facebook.

Предоставяне на услугата – потребителите, които ползват конкретна услуга, следва да предоставят допълнителни лични данни с цел подпомагането им от нашите експерти. Всякакви данни, предоставени по този начин няма да бъдат ползвани по какъвто и да е друг начин или за цели, различни от предоставяне на услугите и статистика на броя ползватели на подобна услуга.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При съхранението на личните Ви данни Уебсайтът прилага генералния принцип за съхранение на лични данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за изпълнение на основните си дейности.

Ще обработва Вашите данни съгласно нормативно установените срокове за задържане на лични данни. Когато за дадена цел се извършва обработка на лични данни и изтекат всички основания, според Регламента ние прекратяваме обработката им и унищожаваме анонимизираните личните данни. Гарантираме, че Вашите лични данни няма да бъдат продавани или по друг начин предоставяни на трети страни за цели различни от тези, за които сте ни ги предоставили. Ние ще разкриваме данни на трети страни, само ако това е необходимо и единствено за целите посочени по-горе или в изпълнение на законовите ни задължения.

ВАШИТЕ ПРАВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

  1. Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните Ви данни.
  2. Право на корекция: в случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате да ги коригираме или допълним.
  3. Право на изтриване (т.нар. „право да бъдеш забравен“): можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.
  4. Право на ограничаване на обработването: можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

а) оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им; или

б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

г) сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

  1. Право на възражение: в случай че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.
  2. Право на жалба: в случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите, отговорни за опазване на личните данни. В Република България, компетентният орган е Комисията за защита на личните данни.

Компетентен орган за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-519, E-Mail: kzld@cpdp.bg

Правата си можете да упражните като изпратите имейл на следния електронен адрес: info@imeus.bg

ДРУГИ

Ние ще обработваме Вашите лични данни само в съответствие със законовите изисквания или след Вашето изрично съгласие. Предприемаме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни от злоупотреба, загуба, непозволен достъп, нежелано разкриване и неправомерно изменение.

По всяко време, когато решите, че обработката на лични данни не е подходяща за Вас, моля, информирайте ни своевременно. Можете да оттеглите своето съгласие, ако сте предоставили такова, за в бъдеще по всяко време като ни информирате на посочените по-долу данни за контакт.

Данни за контакт

В случай че имате въпроси, притеснения или предложения, свързани с Уебсайта semeistva.com, можете да се свържете с нас чрез нашия имейл адрес: info@imeus.bg