Друга основна услуга в ЦАРСК е психологичното консултиране, осъществявано от привлечените към екипа реномирани психолози и терапевти с дългогодишна практика в работата с лица от уязвими групи. В ЦАРСК можете да участвате вкл. в профилактична коучинг беседа, целяща да стимулира превенцията на негативни психологични преживявания посредством споделяне и себерефлексия.