Заяви услуга

Време за попълване: 4-6 минути

  МОЛБА

  за използване на услуги, предоставяни от Център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти (ЦАРСК)

   

   

  Обръщам се към екипа на ЦАРСК, тъй като се интересувам от следните услуги, предоставяни от Центъра (моля отбележете всичко приложимо):

   

   

  Желая да ползвам посочената(-ите) по-горе услуга(-и):