ЦАРСК предлага услуги по семейна терапия, които позволяват на партньорите да погледнат от нов ракурс взаимоотношенията си и да открият нови пътища за конструктивен диалог и разбирателство. Терапевтите, ангажирани в ЦАРСК, имат богат опит вкл. в работата с двойки от уязвими групи (напр. двойки от LGBT+ общността), т.е. могат да асистират терапевтично и когато спорът не е между двамата партньори, а касае неприязнено отношение към тях от страна на общността (напр. от семеен кръг, съседи, трудов колектив, непознати, онлайн тормоз).